Trang chủ > Khả năng cốt lõi > Hệ thống EHS

Hệ thống EHS

 • Đo
 • Vòng tròn PDCA
 • Hoạt động và điều khiển EHS
 • Diễn tập khẩn cấp EHS


  Hướng về con người, an toàn là trên hết.
  Tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.


  Kế hoạch
  Thiết lập các mục tiêu, tổ chức và kế hoạch theo chính sách EHS liên quan để đạt được kết quả mong đợi.

  Làm
  Thực hiện kế hoạch.

  Kiểm tra
  Giám sát quá trình thực hiện và báo cáo kết quả.

  Hoạt động
  Xem xét kết quả và liên tục cải tiến hệ thống quản lý EHS.  ·Thực hiện nghiêm túc chế độ “ba đồng thời”.
  ·Ký "giấy chứng nhận trách nhiệm an toàn sản xuất ba cấp" để làm rõ phạm vi trách nhiệm.
  ·Thực hiện xác định và kiểm soát rủi ro, đồng thời làm tốt công tác thông báo và cảnh báo rủi ro.
  ·Chuẩn hóa việc phê duyệt các hoạt động đặc biệt và quản lý trang web.
  ·Đảm bảo lượng bảo hộ lao động.
  ·Phát hiện tập trung nơi làm việc, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, thực hiện chế độ khám sức khoẻ “trước khi làm việc, nghỉ việc” đối với các vị trí công việc độc hại, nguy hiểm.
  ·Xử lý nước, khí và chất thải rắn có hệ thống và tiêu chuẩn hóa.
  ·Tiến hành kiểm tra EHS hàng ngày.  ·Thực hiện các cuộc diễn tập khẩn cấp để nâng cao khả năng tránh, phòng ngừa tai nạn và cách phản ứng của nhân viên khi nó xảy ra, cũng để nâng cao nhận thức của họ đối với tai nạn.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept