Trang chủ > Về chúng tôi >Nhưng dâu môc quan trọng

Nhưng dâu môc quan trọng

2000

Công ty TNHH dược phẩm Hubei Gedian Humanwell được thành lập vào năm 2000 và bắt đầu sản xuất API vào năm 2003

2004

Gedian Humanwell đã được C-FDA phê duyệt và chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP

2006

Cyproterone Acetate đã được chứng nhận với CEP

2009

Nhà máy công thức của chúng tôi, Jiulong Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd. được thành lập, bắt đầu sản xuất vào năm 2012

2011

Nhà máy nguyên liệu của chúng tôi, Hồ Bắc Zhuxi Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd. được thành lập, bắt đầu sản xuất vào năm 2013

2012

Wuhan Jiulong Pharmaceutical Co., Ltd., nền tảng thương mại được thành lập
Hubei Gedian Humanwell Pharmaceutical Excipient Co., Ltd. được thành lập

2013

Gedian Humanwell đã được FDA Hoa Kỳ chấp thuận cho Progesterone và Finasteride

2016

Gedian Humanwell đã được EDQM phê duyệt cho Progesterone và được chứng nhận GMP EU

2019

Gedian Humanwell đã được PMDA Nhật Bản phê duyệt cho Finasteride

2020

Chúng tôi đã được TGA Úc chấp thuận cho Cyproterone Acetate

2021

Một nhà máy sản xuất API hiện đại mới - Công ty TNHH Dược phẩm Huanggang Humanwell được thành lập