Liên hệ chúng tôi

Hồ Bắc Gedian Humanwell Pharmaceutical Co, Ltd.


Phòng API trong nước
ĐT: + 86-27-87596730   Số fax: + 86-27-87597383

Phòng API quốc tế

Thị trường Châu Á

Thị trường EU & Trung Đông

Thị trường Bắc Mỹ

Thị trường Nam Mỹ

Phòng công thức quốc tế
ĐT: + 86-27-87596582   Số fax: + 86-27-87597383

Gửi yêu cầu